to main page
Glossary of Archaeological Terms
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Z
selected terms: 8 page 1 of 1
1. Ichnolite
පාෂාණීිභූත පියසටහන්
2. Ichnology
අශ්මිත ලාංඡන විදු්‍යාව
3. Icon
ප්‍රතිමාව ; සුරුවම
4. Iconic
මූර්තිරූපී
5. Iconoclast
ප්‍රතිමානාශකයා ; ප්‍රතිමා භංජකයා
6. Iconograph
රූපලේඛය
7. Iconography
ප්‍රතිමා ශිල්පය ; ප්‍රතිමා ලක්ෂණ ; රූපවේදුය
8. Iconology
මූර්ති විදු්‍යාව ; ප්‍රතිමා විදු්‍යාව ; රූප විදු්‍යාව