to main page
Glossary of Business & Management Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
DA DE DI DO DR DU DY
DAM DAT DAY
selected terms: 18 page 1 of 1
1. Damages
අලාභ ; හානි
2. Data
දත්ත
3. Data bank
දත්ත බැංකුව
4. Data base
දත්ත සමුදුාය
5. Data mining
දත්ත ගවේෂණය
6. Data protection
දත්ත සුරැකුම
7. Data storage
දත්ත ආචයනය
8. Data transmission
දත්ත සම්ප්‍රේෂණය
9. Date of acceptance
ප්‍රතිග්‍රහණ දිනය
10. Date of assent
අනුඥුාත ප්‍රතිග්‍රහණ දිනය
11. Date of issue
නිකුත් කළ දිනය
12. Date of operation
ක්‍රියාත්මක වන දිනය
13. Date of redemption
නිදහස් කිරීමේ දිනය
14. Dated cheque
දින යෙදු චෙක්පත
15. Dated securities
දින යෙදු සුරැකුම්පත්
16. Day shift
දිවා මුරය
17. Day work
දිවා වැඩ
18. Days of grace
අනුග්‍රහ කාලය ; අනුග්‍රහ දින
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword