to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 10 page 1 of 1
1. abscissa
පාටිකය: තිරස් ඛණ්ඩය
2. absolute address
නිරපේක්ෂ යොමුව
3. absolute addressing
නිරපේක්ෂ යොමු කිරීම
4. absolute code
නිරපේක්ෂ කේතය
5. absolute coding
නිරපේක්ෂ කේතනය
6. absolute error
නිරපේක්ෂ දෝෂය
7. absolute movement
නිරපේක්ෂ චලනය
8. absolute value
නිරපේක්ෂ අගය
9. abstract data type
අමුර්ත දත්ත ප්‍රවර්ගය
10. abstract, automatic
සාරංශය, ස්වයංක්‍රිය