to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 30 page 1 of 2
1. Grabber
අල්ලුව
2. Grade
ශ්‍රේණිය
3. Gradient
අනුක්‍රමනය
4. Grammar
ව්‍යාකරණය
5. Grammatical error
ව්‍යාකරණ දෝෂය
6. Grammatical mistake
ව්‍යාකරණ වරද
7. Grandfather file
මුත්තණු ගොනුව
8. Graph
ප්‍රස්තාරය
9. Graph theory
ප්‍රස්තාර වාදය
10. Graphic data structure
චිතුක දත්ත ව්‍යුහය
11. Graphic digitizer
චිත්‍රක සංඛ්‍යාංකකය
12. Graphic display mode
චිත්‍රක සංදර්ශන ප්‍රකාරය
13. Graphic display resolution
චිත්‍රක සංදර්ශන විභේදනය
14. Graphic display terminal
චිත්‍රක සංදර්ශන ටර්මිනලය
15. Graphic input device
චිත්‍රක ආදාන උපක්‍රම
16. Graphic mode
චිත්‍රක ප්‍රකාරය
17. Graphics
චිත්‍රක
18. Graphics mode
චිත්‍රක ප්‍රකාරය
19. Graphics tablet
චිත්‍රක ඵලකය
20. Graphics, computer
චිත්‍රක, පරිගණක