to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 19 page 1 of 1
1. Peak load
උපරි භාරය ◊ උපරි භාරය
2. Peak volume
උපරි පරිමාව ◊ උපරි පරිමාව
3. Peek
පීක් ◊ පීක්
4. Peer-to-peer communication
සම සම සංනිවේදනය ◊ සම සම සංනිවේදනය
5. Pen plotter
පෑන් ලකුණුකරණය ◊ පෑන් ලකුණුකරණය
6. Peopleware
ජනාංගය ◊ ජනාංගය
7. Perforator
සිදුරුකාරකය ◊ සිදුරුකාරකය
8. Performance
කාර්ය සාධනය ◊ කාර්ය සාධනය
9. Performance monitor
කාර්ය සාධන මොනීටරය ◊ කාර්ය සාධන මොනීටරය
10. Period, retention
කාලය, ධාරණ ◊ කාලය, ධාරණ
11. Periodic report
නියත කාල වාර්තාව ◊ නියත කාල වාර්තාව
12. Peripheral
පර්යන්ත ◊ පර්යන්ත
13. Peripheral equipment
පර්යන්ත උපකරණ ◊ පර්යන්ත උපකරණ
14. Peripheral slots
පර්යන්ත විවර ◊ පර්යන්ත විවර
15. Permanent storage
ස්ථිර ආචයනය ◊ ස්ථිර ආචයනය
16. Permission, access
අවසරය ප්‍රවේශය ◊ අවසරය ප්‍රවේශය
17. Persistence
ස්ථාවර: සදාතර ◊ ස්ථාවර: සදාතර
18. Personal computer
පෞද්ගලික පරිගණකය ◊ පෞද්ගලික පරිගණකය
19. Personal identification number
පුද්ගලික හදුනාගැනීමේ අංකය ◊ පුද්ගලික හදුනාගැනීමේ අංකය