to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 19 page 1 of 1
1. Scrap book
කටු පොත
2. Scratch
මැකීම
3. Scratch file
මැකුම් ගොනුව
4. Scratch pad
කටු සටහන් පෑඩය : මැකුම් පෑඩය
5. Screen
තිරය
6. Screen dump
තිර නික්ෂේපය
7. Screen generator
තිර ජනකය
8. Screen position
තිර ස්ථානය
9. Screen saver
තිර රක්නය
10. Screen size
තිර ප්‍රමාණය
11. Screen update
තිර යාවත්කාල කිරීම
12. Screen, display
තිරය, සංදර්ශන
13. Script
සිද්ධි මාලා රාමුව
14. Scroll (v)
අනුචලනය කිරීම
15. Scroll arrow
අනුචලන හීය
16. Scroll bar
අනුචලන තීරුව ◊ අනුචලන තීරුව
17. Scroll lock
අනුචලන අගුල ◊ අනුචලන අගුල
18. Scroll lock key
අනුචලන අගුළු යතුර ◊ අනුචලන අගුළු යතුර
19. Scrolling
අනුචලනය කරනවා ◊ අනුචලනය කරනවා