to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 5 page 1 of 1
1. Trichromatic
ත්‍රිවර්ණ
2. Trigger
ක්‍රියාරම්භකය
3. Trigger circuit, stable
ක්‍රියාරම්භක පරිපථය, ස්ථායි
4. Triple precision
ත්‍රිත්ව යථාතථ්‍ය
5. Tristate logic
තුන් අවස්ථා තර්ක