to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 17 page 1 of 1
1. Wide area network
පුළුල් ප්‍රදේශ ජාලය
2. Wide area telephone service
පුළුල් ප්‍රදේශ දුරකථන සේවාව
3. Wide band
පුළුල් කලාපය
4. Wide card character
අව්‍යවස්ථිත අනුලක්ෂණය
5. Wide/ broad band
පුළුල්/ පළල් කලාපය
6. Width, tape
පළල, පටි
7. Wild card
අව්‍යවස්ථිත කාඩ්පත
8. Winchester disk drive
වින්චෙස්ටර් ඩිස්ක ධාවකය
9. Window
කවුළුව
10. Windowing
කවුළුකරණය
11. Windows metafile format
වින්ඩෝස් මෙටා ගොනු ආකෘතිය
12. Wire board
කම්බි පුවරුව
13. Wire printer
කම්බි මුද්‍රකය
14. Wire wrap
කම්බි එතුම
15. Wired programme computer
ක්‍රමලේඛන කැවු පරිගණකය
16. Wireframe
දළ රාමුව
17. Wiring diagram
කම්බි රූ සටහන