to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 4 page 1 of 1
1. Winchester disk drive
වින්චෙස්ටර් ඩිස්ක ධාවකය
2. Window
කවුළුව
3. Windowing
කවුළුකරණය
4. Windows metafile format
වින්ඩෝස් මෙටා ගොනු ආකෘතිය