to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 6 page 1 of 1
1. Wire board
කම්බි පුවරුව
2. Wire printer
කම්බි මුද්‍රකය
3. Wire wrap
කම්බි එතුම
4. Wired programme computer
ක්‍රමලේඛන කැවු පරිගණකය
5. Wireframe
දළ රාමුව
6. Wiring diagram
කම්බි රූ සටහන