to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 57 page 1 of 3
1. Wafer
වේෆරය
2. Wait state
පොරොත්තු අවස්ථාව
3. Wait time
පොරොත්තු කාලය
4. Walk through
අනුචරණය
5. Wand
චේත්‍රය, සෝළුව
6. Warm boot
උෂ්ණාරම්භය
7. Warm start
උණුසුම් ආරම්භය
8. Warmup time
තාපන කාලය
9. Warning message
අනතුරු හැඟවීමේ පණිවුඩය
10. Web server
වෙබ් සේවා දායකයා
11. Web site
වෙබ් අඩවිය
12. Weighted code
හරිත කේතය
13. Wetzel
වෙට්සලය
14. Wheel printer
රෝද මුද්‍රකය
15. White board window
හිස්පුවරු කවුළුව
16. White noise
සුදු ඝෝෂාව
17. Whole number
පුර්ණ සංඛ්‍යාව
18. Wide area network
පුළුල් ප්‍රදේශ ජාලය
19. Wide area telephone service
පුළුල් ප්‍රදේශ දුරකථන සේවාව
20. Wide band
පුළුල් කලාපය