to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 57 page 3 of 3
41. Work area
වැඩ පෙදෙස
42. Work bench
වැඩ බංකුව
43. Work breakdown structure
වැඩ ව්‍යුහය
44. Work group
වැඩ කණ්ඩායම
45. Work year
වැඩ වර්ෂය
46. Working storage
උපයෝජන ආචයනය
47. Worksheet
වැඩ පත
48. Workspace
කාර්ය ඉඩ
49. World wide web
විශ්ව විසිරි වියමන
50. Wrap around
එතීම
51. Wrap round
එතී ඒම
52. Write
ලිවීම: ලියන්න
53. Write enable ring
ලිවීමට ඉඩදෙන මුදුව
54. Write head
ලියන ශීර්ෂය
55. Write protect notch
ලිවුම් වැළකුම් අටනිය
56. Write protect ring
ලිවුම් වැළකුම් මුදුව
57. Write protect sensor
ලිවීම් රැකුම් සංවේදකය