to main page
Glossary of Home Science Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 75 page 1 of 4
1. Wad
ඇබය ; පුළුන්කොට්ටය
2. Wafer
ඉතා තුනී රස කැවිලි වර්ගයක්
3. Waffle iron
වොෆල් අච්චුව
4. Wage
වේතනය
5. Wall board
බිත්ති පුවරුව
6. Wall bracket
බිතුධරය ; බිත්ති අල්ලුව ;බිත්ති රාක්කය
7. Wall map
බිත්ති සිතියම
8. Wall paper
බිත්ති කඩදුාසි
9. Wall tile
බිත්ති ගඩොල
10. Wallet
පසුම්බිය
11. Wand
යෂ්ටිය ; දුණ්ඩ
12. Wardrobe
ඇඳුම් අල්මාරිය
13. Ware
භාණ්ඩ ; බඩු
14. Warm colours
උණුසුම් වර්ණ
15. Warm current
උණුසුම් ප්‍රවාහය
16. Warming drawer
උණුසුම් තට්ටුව
17. Warming plate
රත් කරන තැටිය
18. Wash stand
බේසම් ස්ථාමය ; සෝදුන ස්ථාමය
19. Wash tub
සෝදුන බාල්දුිය
20. Washer
අපුල්ලන්නා ; සෝදුන්නා ; වොෂරය