to main page
Glossary of Literature Appraisal Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
selected terms: 10 page 1 of 1
1. Clarity
වෛශද්‍යය ; විශදභාවය ◊ ප්‍රසාද (ගුණය)
2. Class dance
නෘත්ත
3. Classic
සම්භාව්‍ය කෘතිය
4. Classical period
සම්භාව්‍ය යුගය
5. Classicality
සම්භාව්‍යත්වය
6. Classicism
සම්භාව්‍යවාදය ; සම්භාව්‍යතාව ; සම්භාව්‍ය රීතිය
7. Clearness
ප්‍රසාද ගුණය
8. Climax
කෝටිප්‍රාප්තිය ; උච්චාවස්ථාව
9. Close range
අවිදූර පරාසය
10. Closed couplet
සංවෘත ද්විපදය