to main page
Glossary of Literature Appraisal Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
selected terms: 19 page 1 of 1
1. Creation
නිර්මාණය
2. Creationism
නිර්මාණවාදය
3. Creative
නිර්මාණාත්මක
4. Creative play
නිර්මාණාත්මක රංගනය ; නිර්මාණාත්මක නාට්‍යය
5. Creative potential
නිර්මාණ විභවය
6. Creative potentiality
නිරිමාණ විභව්‍යතාව
7. Creativity
ප්‍රතිභාව ; නිර්මාණශීලිත්වය ; නිර්මාණශීලතාව
8. Criteriom
නිර්ණායකය
9. Critic
විචාරකයා
10. Critical appreciation
විචාරාත්මක ඇගැයීම ; සවිචාරී ඇගයීම
11. Critical concepts
විචාරාත්මක සංකල්ප
12. Critical perspective
විචාරාත්මක දෘෂ්ටි කෝණය
13. Critical positions
සවිචාරී අවස්ථා
14. Critical realism
විචාරාත්මක යථාර්ථවාදය
15. Critical theory
විචාර න්‍යාය ; සවිචාර න්‍යාය
16. Criticism
විවේචනය ; විචාරය
17. Criticize
විවේචනය කරනවා
18. Critique
විචාර ඛණ්ඩය
19. Cryptogram
ගූV ලේඛනය