to main page
Glossary of Literature Appraisal Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
selected terms: 53 page 1 of 3
1. Gala-night
ප්‍රහර්ෂ රාත්‍රිය ; ප්‍රකර්ෂ
2. Garland of causes
කාරණාමාලාලංකාරය
3. Garland of similes
මාලෝපමාලංකාරය
4. Gaudi style
ගෞඩි රීතිය ; ගාV ශෛලිය
5. Gaze
අවලෝකනය ; වීක්ෂණය
6. Generalization
සාධාරණීකරණය ; භාවකත්වය ; සාමාන්යීකරණය ; සාමාන්‍යනය
7. Generalization, function of
භාවකත්ව ව්‍යාපාරය
8. Genetics
ජනක විද්‍යාව
9. Geneva school
ජිනීවා ගුරුකුලය
10. Genitive case
සම්බන්ධ විභක්තිය
11. Genius
සුධීමතා ; සුධීත්වය ◊ ප්‍රතිභාව; ප්‍රතිභාසම්පන්න පුද්ගලයා ; ධී-ශක්තිය
12. Genre
ප්‍රභේදය ; වර්ගය
13. Germ
බීජය
14. Gerund
පූර්වක්‍රියාව
15. Gesticulation
ඉංගනය
16. Gesture
ඉංගිතය ; අංගහාරය
17. Gift
කුශලතාව
18. Gifted
කුශලතාපූර්ණ
19. Glamorous
මනමෝහන ; සාලංකාර
20. Global capital
ගෝලීය ප්‍රාග්ධනය