to main page
Glossary of Literature Appraisal Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
selected terms: 8 page 1 of 1
1. Psalm
බැති ගීය ; භක්ති ගීතිකාව
2. Pseudonym
ආරූV නාමය ; ව්‍යාජනාමය
3. Psychic power
පාරි භෞතික ශක්තිය
4. Psycho-analytic criticism
මනෝවිග්‍රහාත්මක විචාරය
5. psychoanalysis
මනෝවිශ්ලේෂණවාදය
6. Psychoanalytic criticism
මනෝවිශ්ලේෂණවාදී විචාරය
7. Psychobiography
මනෝමූල අපදානය
8. Psychological novels
මනෝවිද්‍යාත්මක ප්‍රබන්ධය