to main page
Glossary of Literature Appraisal Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
selected terms: 194 page 4 of 10
61. Coherent
සංසක්ත
62. Coin
වචන නිෂ්පාදනය කිරීම
63. Coinage
සැදූ වචන
64. Coincidence
සම්පාතය
65. Collaboration
සහායක ; සහකරු
66. Colleague
සගයා
67. Collection
සංග්‍රහය ; එකතුව
68. Collective consciousness
සාමූහික විඥානය
69. Collective subconscious
සාමූහික උප විඥානය
70. Collective unconsciousness
සාමූහික අවිඥානය
71. College
විද්‍යාලය ; පාඨශාලාව ; ශාස්ත්‍රාලය
72. Colloquialism
ග්‍රාම්‍ය ව්‍යවහාරය ; අශ්ලිෂ්ට ව්‍යවහාරය ; ගැමි වහර
73. Colon
තිත් කොමාව
74. Colonialist
විජිතවාදී ; යටත්විජිතවාදී
75. Colophon
සමාප්තිවාක්‍යය
76. Colour
වර්ණවිෂයක
77. Colour combination
වර්ණ සංයෝජනය
78. Colour harmony
වර්ණ සුසංගතිය
79. Comedy
සුඛාන්ත නාට්‍යය ; හර්ෂෝත්පාදක නාට්‍යය
80. Comedy of character
චරිතාංග සුඛාන්තය