to main page
Glossary of Performing Art Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 48 page 1 of 3
1. Drama
නාට්‍යය ; නාට්‍ය කලාව ; දුෘශ්‍ය කාව්‍ය කලාව
2. Drama company
නාට්‍ය සමාගම
3. Drama course
නාට්‍ය පාඨමාලාව
4. Drama festival
නාට්‍ය මේලාව
5. Drama school
නාට්‍ය ශාස්ත්‍රාලය ; රංග නිකේතනය
6. Drama school of
නාට්‍ය ගුරුකුලය
7. Drama Temple
පූජ්‍යස්ථාන නාට්‍යය
8. Drama workshop
නාට්‍ය ශිල්පාගාරය
9. Dramatic
නාට්‍යමය ; නාට්‍යෝචිත
10. Dramatic action
නාට්‍යමය කාර්යය
11. Dramatic construction
නාට්‍ය සන්දුර්භය
12. Dramatic creation
නාට්‍යමය නිර්මාණය
13. Dramatic criticism
නාට්‍ය විචාරය
14. Dramatic dialogue
නාට්‍ය සංවාදු
15. Dramatic element
නාට්‍යමය හරය
16. Dramatic experience
නාට්‍යමය අනුභූතිය
17. Dramatic expression
නාට්‍යමය ප්‍රකාශනය
18. Dramatic form
නාට්‍ය ආකෘතිය
19. Dramatic history
නාට්‍ය ඉතිහාසය
20. Dramatic instinct
නාට්‍යමය ආශය