to main page
Glossary of Performing Art Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 8 page 1 of 1
1. Schedule
කාලසටහන ; උපලේඛනය
2. Scheme
පරිපාටිය
3. Schizophrenia
භින්නෝන්මාදුය
4. Scholar
පඬිවරයා ; විදු්වතා ; විදු්‍යාර්ථියා
5. Scholarship
පාණ්ඩිත්‍යය
6. Scholasticism
ගුරුකුලවාදුය ; ශාස්ත්‍රීයවාදුය
7. School
ගුරුකුලය ; පාසල ; ශාස්ත්‍රාලය
8. School drama
පාසල් නාට්‍යය