to main page
Glossary of Performing Art Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 396 page 20 of 20
381. Cult
ඇදුහිල්ල ; ලබ්ධිය
382. Cultivate
වගා කරනවා ; වර්ධනය කරනවා
383. Culture
සංස්කෘතිය
384. Curiosity
කුතුහලය
385. Curtain
තිරය ; කඩතුරාව
386. Curtain call
පරිසමාචාරය ; භරත වාක්‍යය
387. Curtain operator
තිර පාලක ; තිර ක්‍රියාකරු
388. Curvo-linear
වක්‍ර-රේඛීය
389. Cushion
කුසිම ; පීඨාස්තරණය
390. Cushioning
පොරාදු වැඩ ; ආස්තරණය
391. Cyan
සියන් වර්ණය
392. Cyclorama
ගගනිකාව
393. Cyclorama trough
ගගනිකා ද්‍රෝණිය
394. Cylinder
සිලින්ඩරය
395. Cymbals
තාලම්පට
396. Cynicism
නරුමවාදුය ; නරුමකම