to main page
Glossary of Pottery Work Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 2,129 page 107 of 107
2121. Xenograft
අන්‍යජාතීය බදු්ධය
2122. Xeroradiography
විදු්‍යුත්ලේඛන ශිල්ප විධිය
2123. Yellow Painted ware
පීතාලිප්ත භාණ්ඩ
2124. Yerocryst
ආගන්තුක ඛනිජය
2125. Yield point
නියත විකෘතිකර ලක්ෂ්‍යය
2126. Young's modulus
යං මාපාංකය
2127. Zia potter
සියා මෘත්තික ශිල්පියා
2128. Zoomorphic design
සත්ත්වරූපී මෝස්තරය
2129. Zuni potter
සූනී මෘත්තික ශිල්පියා