to main page
Glossary of Zoological Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 178 page 1 of 9
1. Vaccine
එන්නත
2. Vacuity
රික්ත කුහරය
3. Vacuolated body
රික්තක දෙු්හය
4. Vacuolated cell
රේචිත සෛලය
5. Vacuole
රික්තකය
6. Vagina
යෝනි මාර්ගය ; යෝනිය
7. Vagus (nerve)
සංචාර ස්නායුව
8. Vagus foramen
සංචාර ස්නායු ඡිධය
9. Vagus ganglion
සංචාර ස්නායු ගැංග්ලියම
10. Valvate
කපාට සහිත; සකපාට
11. Valve
කපාටය
12. Valve of Thebesius
තිබීසියස් කපාටය
13. Valve of Vieussens
වියසෙන් කපාටය
14. Valvula cerebellum
අනුමස්තිෂ්ක කපාටය
15. Valvular cornus
කේතුක කපාටය
16. Vane
පක්ෂ ඵලකය
17. Variant
ප්‍රභේදුය
18. Variation
ප්‍රභේදුනය
19. Variety
ප්‍රභේදුය
20. Vas deferens
ශුක්‍ර නාලය