to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 3 page 1 of 1
1. ආඛ්‍යාත
උක්ත කරවිය හැකි ශුද්ධ ක්‍රියාව
2. ආඛ්‍යාන
ප්‍රබන්ධ කථාව
3. ආඛ්‍යායික
ලුහුඬු කථා ප්‍රබන්ධය