to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

ඇං ඇක ඇග ඇඟ ඇච ඇජ ඇට ඇඩ ඇණ ඇඬ ඇත ඇද ඇන ඇඳ ඇප ඇබ ඇම ඇඹ ඇල ඇව ඇස ඇහ
ඇවට ඇවත ඇවර ඇවැ ඇවෑ ඇවි ඇවු
selected terms: 3 page 1 of 1
1. ඇවිරිල්ල
අවුරණවා යන්නෙහි භාව රූප ආවරණය
2. ඇවිලි
පැවිලි
3. ඇවිසි
ආවිෂ්ට වූ; වසාගත්; ඇවිසුණු; පිළිවිසු
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword