to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 6 page 1 of 1
1. ඉෂ්කාර්
කාමයට හා යුද්ධයට අධිපති බැබිලෝනියානු දෙවඟනකගේ නම
2. ඉෂ්ට
කැමති දෙය; අභිමතය
3. ඉෂ්ට දේවතාවා
යහපත ගෙන දෙන දෙවියා
4. ඉෂ්ටකාජදන
උළු වහල
5. ඉෂ්ටකාමී
හිත වැඩ කැමති
6. ඉෂ්ටානිෂ්ට
යහපත් හා අයහපත්