to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 5 page 1 of 1
1. ඉළන්දාරියා
තරුණයා
2. ඉළවු ගෙය
අවමගුල් ගෙය; මළ ගෙය
3. ඉළිකුණා
අපිරිසිදු ඇඳුම්වල ඉණෙහි බෝවෙන සුදට හුරු උකුණන් වර්ගය'
4. ඉළු
සමූහය; වනය; තරුව
5. ඉළුක්කෝලය
කුඩා කඩුව; තෝමරය