to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 8 page 1 of 1
1. උණ
උෂ්ණය; උණ රෝගය; එනම් ගස්/ පඳුරු වෙසෙස
2. උණ කිළිල
උණ ගසේ මොටියා
3. උණ්ඩය
තුවක්කුවට දමා වෙඩි තබන ලෝහ ගුළිය
4. උණ්ඩිය රාළ
මහනුවර රාජධානි සමයේ අය බදු එකතු කළ නිලධාරියෙ ක්'
5. උණ්ඩුකය
කුඩා බඩවැල හා මහා බඩවැල සන්ධි වන තැන පිහිටි ක ුඩා අවයවයක්'
6. උණු
උණුසුම සහිත
7. උණු ලෝම
8. උණුසුම්
රස්නය; උෂ්ණය