to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 28 page 1 of 2
1. උවටන්
උපස්ථානය
2. උවටා
උපස්ථායකයා
3. උවටාවා
උපස්ථායකයා
4. උවටැන්
උපස්ථානය
5. උවටුවම
මහණ බමුණන්ට ඇප උපස්ථාන කිරීම;
6. උවටුවා
උපස්ථායකයා
7. උවදන්
දැඩි ව ගැනීම; උපාදානය; පරිත්‍යාගය
8. උවදුර
උවදුරු; උපද්‍රවය; පීඩාව
9. උවදෙස
ගුරුකම; උපදේශය
10. උවන
මුහුණ; වත; රෙදි ආදියේ ඇද කුද; පහර
11. උවනවා
විසුරුවනවා; අවුල් කරනවා
12. උවන්තිරම
පලහිලව්ව; තොරතුර; තුටු පඬුර
13. උවන්දිරම
පලහිලව්ව; තොරතුර; තුටු පඬුර
14. උවනිසා
සමීපය; උපනිශ්‍රය
15. උවම
උපමානය; උපමාව
16. උවමන්
සමාන කර පෙන්වන දෙය; උපමානය
17. උවමේ
සමාන කරනු ලබන දෙය; උපමේය
18. උවය
උපාය
19. උවරණ
උපකරණ
20. උවසග
කරදරය; උපසර්ගය