to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 8 page 1 of 1
1. එතකොට
ඒ වන විට
2. එතර
එතෙර; එහා පැත්ත
3. එතරණ
ආරම්භය; ප්‍රවේශය
4. එතා
ඒ සියල්ල; ඒ සියලු දෙන
5. එතැන
ඒ තැනැත්තා; ඒ ස්ථානය
6. එතුවක්
එපමණ කාලයක්; එතෙක් කල්
7. එතෙක්
ඒ තාක්
8. එතෙකුත්
ඒ වනතුරුත්