to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 9 page 1 of 1
1. එළ උරා
සුදට හුරු ලා කහ පැහැය
2. එළ කරනවා
තල ආදිය පාහිනවා
3. එළ ගොම
එළ හරකුන්ගේ ගොම
4. එළ නිල්
ළා නිල් පාට
5. එළ මිරිස්
සුදු ගම්මිරිස්
6. එළ මුත්‍ර
එළ හරකුන්ගේ සුලු දිය
7. එළ සඳුන්
සුදු සඳුන්
8. එළ හරක්
මී හරකුන්ගෙන් අන්‍ය වූ මඩෙහි නො ලගින ගව ව ර්ගය'
9. එළ ළූනු
සුදු ළූණු