to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 5 page 1 of 1
1. ඖෂධ
ඔසු; බෙහෙත්
2. ඖෂධ පහණ
බෙහෙත්හල
3. ඖෂධ සාධ්‍ය
බෙහෙතින් සුව කළ හැකි
4. ඖෂධාලය
ලෙඩ බලා බෙහෙත් නියම කරන තැන
5. ඖෂධී පුෂ්පය
ඵලය බිහි කොට පරවෙන මල