to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 2,549 page 1 of 128
1. කංකණය
අතේ පළඳින වළල්ල
2. කංකණය
අතේ පළඳින වළල්ල
3. කංකාණම්
මෙහෙකරුවන්ගේ වැඩ පරීක්ෂා කරන්නා
4. කංකාණි
මෙහෙකරුවන්ගේ වැඩ පරීක්ෂා කරන්නා
5. කංකාලය
ඇට සැකිල්ල
6. කංකාලය
ඇට සැකිල්ල
7. කංකුණා
කන්කුණා බ
8. කංකුණා
කන්කුණා බ
9. කංකුළ
වට ගෙය; කූටාගාරය
10. කංකුළ
වට ගෙය; කූටාගාරය
11. කංචුකය
සැට්ටය; සන්නාහය
12. කංසකාරයා
ලෝකුරුවා
13. කංසකාරයා
ලෝකුරුවා
14. කංසකාල
කයිතාළම; ලෝහයෙන් කළ තාළම
15. කංසකාල
ලෝහයෙන් කළ තාළම; කයිතාළම
16. කංසකූට
වටිනා ලෝහයක් වෙනුවට බාල ලෝහයක් දී අනුන් රැවටීම'
17. කංසකූට
වටිනා ලෝහයක් වෙනුවට බාල ලෝහයක් දී අනුන් රැවටීම
18. කංසමය
ලෝකඩවලින් කළ
19. කංසමය
ලෝකඩවලින් කළ
20. කංසරාවය
කයිතාළම් නාදය