to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 2 page 1 of 1
1. ඛද්‍යෝතයා
කණාමැදිරියා
2. ඛදාර්
ඉන්දියාවේ භාවිත කරනත අතින් කටින ලද නූලෙන් වියා ගත් රෙදිත කදාර් රෙද ි