to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 2 page 1 of 1
1. ගණය
සමූහය; භික්ෂු සමූහය; විහාරය; අකුරු තුනකින් හෝ මාත ්‍රා හතරකින් යුත් වර්ණ සමූහය'
2. ගණයා
සමූහයා