to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 1 page 1 of 1
1. ගව්‍ය
ගවයාට අයත්; ගවයා සම්බන්ධ ◊ වර්ණකයක් ලෙස භාවිතා කරන කහපාට මැටි විශේෂයක ්; හිරියල්; හරිතාල'