to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

ගං ගග ගඟ ගජ ගට ගඩ ගණ ගඬ ගත ගද ගන ගඳ ගප ගබ ගම ගය ගර ගල ගව ගස ගහ ගළ ග් ගා ගැ ගෑ ගි ගී ගු ගූ ගෘ ගෙ ගෛ ගො ගෝ ගෞ
ගහ ගහ ගහට ගහණ ගහන ගහළ
selected terms: 8 page 1 of 1
1. ගහ
ග්‍රහයා; ගෘහය
2. ගහ ගණිතය
ග්‍රහ ගණිතය; ජ්‍යෝතිෂ ගණිතය
3. ගහ බැණ ගන්නවා
රණ්ඩු කර ගන්නවා; දබර කර ගන් නවා'
4. ගහට
බාධාව; හිරිහැරය; කරදරය
5. ගහණ
ඝ්‍රාණය; ග්‍රහණය; ගැවසීම; බහුලතිය
6. ගහන
ගැවසීම; බහුලත්වය, සමූහය; නාසය
7. ගහළ
කුණු කසළ; සමූහය; සැඩොල් කුලය
8. ගහළයා
ගහළ කුළයෙහි තැනැත්තා; කසළ ශෝධකයා; වධකයා; අලුගෝසුව ා'
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword