to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 1 page 1 of 1
1. ගෙඳ
දියාරු; මෙළෙක් ◊ පඳුරු වශයෙන් වැවෙන මාංසල කොළ සහිත පළා වර්ගයක ්; ගෙඳ පළා'