to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 3 page 1 of 1
1. ගෝවල්
තලගොයි වලිගය; ගව වලිගය
2. ගෝවාලය
ගොහාලය; එක් පැත්තකට පලේ බා සැදන මඩුව
3. ගෝවින්ද
විෂ්ණු දෙවි