to main page
Sinhala Explanatory Dictionary

ජං ජග ජඝ ජට ජඨ ජඩ ජන ජප ජය ජර ජල ජව ජහ ජ් ජා ජැ ජි ජී ජු ජේ ජෛ ජො ජෝ
ජඨර
selected terms: 2 page 1 of 1
1. ජඨරය
බඩ; උදරය
2. ජඨරාග්නිය
(ජඨර+අග්නි) බඩගින්න
 to main page AboutDictionary PluginFeedbackDisclaimer  top of page
© 2008 www.sinhaladictionary.org XHTML | CSS Powered by Glossword