to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 4 page 1 of 1
1. ඩ්‍රිල්
ශාරීරික අභ්‍යාසය; අභ්‍යාස
2. ඩ්‍රෙනේජ්
වැසිකිළි කාණුව; ජලප්‍රවාහන කාණුව
3. ඩ්‍රෝයිං
චිත්‍ර ඇඳීම
4. ඩ්‍රෝවිං
චිත්‍ර ඇඳීම