to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 2 page 1 of 1
1. තළනවා
යමක ඝනකම අඩුකිරීමට මිටි පහර දෙනවා; ගුටි බැට දෙනවා; පෙළනවා'
2. තළා
තඩාගය; පොකුණ