to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 9 page 1 of 1
1. දශ කණ්ඨ
රාවණ
2. දශ ක්ලේශ
සිත කිලිටි කරන ලෝභ, දෝස, මෝහ, මාන, දිට් ඨි, විචිකිච්ඡා,ථින, උද්ධච්ච, අහිරික, අනොත්තප්ප යන දහය'
3. දශ දිශා
4. දශ බල
කාය බල හා යෝධ බල දහයක් ඇත්තා; බුදුන් වහන්ස ේ'
5. දශ බලධාරී
බුදුන් වහන්සේ
6. දශ රාජ ධර්ම
රාජ්‍ය පාලකයෙකු තුළ තිබිය යුතු දානය ශීලය පරිත්‍යාගය ඍජු බව මෘදු බව තපස අක්‍රෝධය අවිහිංසාව ක්ෂාන්තිය මෛත්‍රිය යන ගුණ ධර්ම දහය'
7. දශන
දත්
8. දශම තිත
දශම ලකුණ; පූර්ණ සංඛ්‍යාව දශම සංඛ්‍යාවෙන් වෙන් කරන තිත'
9. දශානන
මුහුණු දහයක් ඇත්තා