to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 90 page 1 of 5
1. දුඃඛදායක
දුක් ගෙන දෙන්නා වූ
2. දුඃඛය
දුක; දුඃඛිත, දුක්ඛිත
3. දුඃශීල
සිල් නොරකින
4. දුඃසාධ්‍ය
සුව කිරීමට අපහසු
5. දුක
කනගාටුව; හිරිහැරය; වේදනාව; කරදරය ◊ පීඩනය, වේදනාව
6. දුකර
කිරීමට අපහසු; දුෂ්කර
7. දුක්ඛය
දුංඛය
8. දුක්ඛිත
දුංඛිත
9. දුක්මුසු
දුක් සහිත
10. දුකුළා
විනයෙහි එන ආපත්තියක නම
11. දුකූලය
සියුම් සිනිඳු වස්ත්‍රය; දුහුල
12. දුග
යාමට අපහසු මාර්ගය
13. දුගතිය
සතර අපාය
14. දුග්ගත්
දුක් කරදරයට පාත්‍ර වූ
15. දුග්ධ
එළ කිරි හෝ තන කිරි
16. දුගාව
ගුටි බැට; අපහාසය
17. දුගී
මුදල් හදල් නැති; දුප්පත්
18. දුටහට
දුටු පමණින්; අනුන් කරන නිසා
19. දුටු විරූ
කලින් දැක පුරුදු
20. දුටු වීරූ
කලින් දැක පුරුදු