to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 10 page 1 of 1
1. පේඩියා
පොල්කිච්චා
2. පේරුව
වංශය පන්තිය බෙඣීම රාජකාඣි පෙදෙස
3. පේශල
යහපත් ප්‍රියශීලී ශික්ෂික සුන්දර මනහර
4. පේශිය
ශඣිරයේ මස් ගොබය
5. පේෂණය
ඇඹඣිම
6. පේස
පටපිළි සේද රෙද්ද
7. පේසකාරයා
රෙත්‍ථ වියන්නා
8. පේසා වළලූ
දාගැබ් ආත්‍ථයේ පාමුල වටේට දමන සැරසිලි වැළලූ
9. පේසාව
දාගැබෙහි පේසා වළල්ල
10. පේළාව
පෙට්ටිය පා තටුව