to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 7 page 1 of 1
1. බළ සෙන්
භට සේනාව; යුද්ධ හමුදාව
2. බළඇරෑය
යුද්ධ සේනාව
3. බළල්කාවා
බිත්තියත් වහලත් අතර තිබෙන ඉඩ
4. බළල්වාව
බිත්තියත් වහලත් අතර තිබෙන ඉඩ
5. බළලා
ගෘහාශ්‍රිත ඇතිකරන කුඩා සිවුපාවෙක්; විඩාලයා
6. බළලිවාව
බළල්කාව බ
7. බළාම්
භටයාට අයිති කටයුත්ත