to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 4 page 1 of 1
1. බෑගා
එරෑවා
2. බෑගිරෑ ගානවා
උගුර යටින් කෑ ගහනවා
3. බෑගිරෑය
ළතෝනිය; විලාපය
4. බෑනී
කල්ලී බෑල (වි) නපුරු; වනචාරී; ව්‍යාල (නාප්‍ර) ව්‍යාඝ්‍රයා; ව්‍යාලයා