to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 2 page 1 of 1
1. යජන
ඉල්ලීම; යාග කිරීම; ඉල්ලන යදින
2. යජූර් වේදය
යාග කර්මවල දී කිය යුතු පාඨ සංග්‍රහ කළ වේදය; චතුර් වේදයෙන් එකක