to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 1 page 1 of 1
1. යමහල
ලෝදිය වරින් වර පිට කරන ගිනි කන්ද; බුදුරදුන් පිරිනිවීතැන්හි වූ සල්ගස ් යුගලය'