to main page
Sinhala Explanatory Dictionary
selected terms: 3 page 1 of 1
1. යම කාලය
සතියේ ඒ ඒ දිනවල යමයාට හිමි ලෙස විශ්වාස කරන කාලය
2. යම දිග
දකුණු දිසාව
3. යම නුවන
නෙත් සඟළ යමපල්ලා (නා) අපායේ පාලකයා